КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання

Додаток 5

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

форма № 3

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ

про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання

 

проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

 

за період з “01” до “15” жовтня 2020 року

 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року ____

(назва та дата проведення місцевих виборів)

 

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання   «Батьківщина»
 (повна назва місцевої організації політичної партії)

Розпорядник коштів

накопичуваного рахунку

виборчого фонду                                 Лазар Тетяна  Петрівна      2784407844   ВМ 470229

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

 

 

 

Номер
територіального
виборчого округу
Найменування, код та місце-

знаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок

 

Номер поточного рахунку Надійшло коштів (грн) Використано коштів (грн) Залишок коштів (грн)
(гр. 4 –
гр. 8)
усього
(гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7)
у тому числі усього
(гр. 9 +гр. 10 +
гр. 11+ гр. 12+
гр. 13 + гр. 14 + гр. 15+ гр. 16 )
у тому числі
надходження коштів з накопичувального рахунку (код 1.1) надходження
штрафних санкцій

(код 1.2)

помилкові надходження коштів (код 1.3) витрати на проведення виборчої кампанії

(код 2.1)

виготовлення матеріалів передвиборної агітації

(код 2.2)

використання засобів масової інформації

(код 2.3)

розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі “Інтернет” (код 2.4) інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (код 2.5) інші витрати на передвиборну агітацію

(код 2.6)

банківські послуги
(код 2.7)
повернення помилкових надходжень (код 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 № 1

 

            АБ «УКРГАЗБАНК» UA78320478000002628202308377 110560,00 110560,00 45954,80 21950,00 24004,00 0,80   64605,20
 № 2

 

          АБ «УКРГАЗБАНК» UA78320478000002628202308377 132010,00 132010,00 131913,12 32899,92 99010,00 3,20 96,88
 №3

 

            АБ «УКРГАЗБАНК» UA78320478000002628202308377 17881,00 17881,00 17880,80 17880,00 0,80 0,20
 №4

 

            АБ «УКРГАЗБАНК» UA78320478000002628202308377 7836,00 7836,00 7663,72 7662,12 1,60   172,28
 №5

 

            АБ «УКРГАЗБАНК» UA78320478000002628202308377 112251,00 112251,00 112250,80 13240,00 99010,00 0,80   0,20
 №6

 

            АБ «УКРГАЗБАНК» UA78320478000002628202308377 15150,00 15150,00 11404,80 11400,00 4,80   3745,20
Разом 395688,00 395688,00 327068,04 105032,04 222024 12,00   68619,96

 

Звіт подано “19”жовтня 2020 року

Розпорядник коштів накопичувального

рахунку виборчого фонду                              ___________                                      Т.П. Лазар
                                                                                                          (підпис)                                                        (прізвище та ініціали)

 

Додаток 6

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

 

 

РОЗШИФРОВКА
до Консолідованого звіту
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання

(форми № 3)

проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

 

за період з “01” до “15” жовтня 2020 року

 

Перші місцеві вибори  25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання   «Батьківщина»

(повна назва місцевої організації політичної партії)

 1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду

(код статті 1.1)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання) Дата перерахування Номер розрахункового документа Сума (грн)
 № 1

 

09.10.2020 20 1000,00
 № 1

 

12.10.2020 102 5000,00
 № 1

 

13.10.2020 107 1000,00
 № 1

 

13.10.2020 119 4550,00
 № 1

 

07.10.2020 148 99010,00
 № 2

 

08.10.2020 20 20000,00
 № 2

 

13.10.2020 30 11900,00
 № 2

 

13.10.2020 120 1100,00
 № 2

 

13.10.2020 146 99010,00
 № 3

 

13.10.2020 131 2181,00
 № 3

 

13.10.2020 122 15700,00
 №4

 

09.10.2020 100 5000,00
 №4

 

13.10.2020 144 2836,00
 №5

 

08.10.2020 55 6000,00
 №5

 

12.10.2020 114 4750,00
 №5

 

13.10.2020 145 2491,00
№5 13.10.2020 147 99010,00

 

 №6

 

08.10.2020 56 15000,00
 №6

 

08.10.2020 49 150,00
  395688,00

 

 1. Відомості про надходження штрафних санкцій
  за укладеними
  договорами

(код статті 1.2)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання) Дата надхо-
дження штрафних санкцій
Номер розрахун-кового документа Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Код виконавця
(за ЄДРПОУ/ РНОКПП)
Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призна-чення платежу Сума (грн)
Усього

 

 1. Відомості про помилкові надходження коштів

(код статті 1.3)

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),
по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця)
Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця)
Сума (грн)
Усього

 

 

 

 1. Відомості про використання коштів виборчого фонду

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)

 

 

Номер територіального виборчого округу
(в порядку зростання)
Код статті Дата платежу Номер розрахункового документа Отримувач (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) Код отримувача (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) Призначення платежу Сума
(грн)
 

 

 

 

 

 

№ 1

2.2.1 13.10.2020 133 ФОП Оржехівський А. О 2818803851 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах. № 920 від 08.10.2020 та згідно договору №23 від 08.10.2020 4550,00
 

 

 

 

 

 

№ 1

2.5.4 13.10.2020 140 ПП «Медіа Ресурс» 38508199 За надання послуг з розміщення політичної реклами по рах. № 489 від 05.10.2020 та згідно договору №01/10.2020 від 01.10.2020 24004,00
 

№ 1

 

2.2.1 13.10.2020 139 ПП «Медіа Ресурс» 38508199 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах. № 491 від 05.10.2020 та згідно договору №01.10.2020 17400,00
 

 

 

 

 

 

№ 2

 

2.2.1 07.10.2020 29 ТОВ Українська рекламна агенція «Престиж» 39884145 За виготовлення друкованих матеріалів по рах. № 516 від 06.10.2020 та згідно договору №01.10.2020 19999,92
 

 

 

 

 

 

№ 2

 

2.2.1 08.10.2020 57 ФОП Кирилюк Дмитро Михайлович 2294902811 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів(агітаційні буклети) по рах. № 34 від 07.10.2020 та згідно договору №34 від 07.10.2020 2900,00
 

 

 

 

 

 

№ 2

 

2.2.1 09.10.2020 81 ФОП Білянець Наталія Миколаївна 3070719625 За виготовлення друкованих матеріалів по рах. № 108 від 07.10.2020 та згідно договору №8/10 від08.10.2020. специфікація №1 8900,00
 

 

 

 

 

 

№ 2

 

2.2.1 09.10.2020 125 ФОП Білянець Наталія Миколаївна 3070719625 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах. №117 від 12.10.2020 та згідно договору №8/10 від 08.10.2020 специфікація №6 1100,00
 

 

 

 

№ 2

 

2.2.1 13.10.2020 139 ПП «Медіа Ресурс» 38508199 За надання послуг з розміщення політичної реклами по рах. № 489 від 05.10.2020 та згідно договору №01/10.2020 від 01.10.2020 99010,00
 

№ 3

 

2.2.1 13.10.2020 131 Приватне підприємство «Євро-Волинь 33864521 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах. №33 від 08.10.2020 та згідно договору №07/10/14 від 07.10.2020 2180,00
 

 

 

 

 

 

№ 3

 

2.2.1 13.10.2020 128 ФОП Білянець Наталія Миколаївна 3070719625 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах. №106 від 07.10.2020 та згідно договору №08/10/ від 08.10.2020 специфікація №2 15700,00
 

 

 

 

 

 

№ 4

 

2.2.1 12.10.2020 111 ФОП Савенко Олександр Володимирович 2822909214 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах.№

СО00000123 від 09.10.2020 та згідно договору №07/10/ від 07.10.2020

 

4827,12

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4

 

2.2.1 13.10.2020 142 ФОП Євенок Олексій Олексійович 2751810218 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах.№

112 від 12.10.2020 та згідно договору №25 від 12.10.2020

2835,00
 

 

 

 

 

 

№ 5

 

2.2.1 09.10.2020 83 ФОП Білянець Наталія Миколаївна 3070719625 За виготовлення друкованих матеріалів по рах.№

110 від 07.10.2020 та згідно договору №8/10 від 08.10.2020 специфікація № 5

6000,00
 

 

 

 

 

 

№ 5

 

2.2.1 12.10.2020 109 ФОП Білянець Наталія Миколаївна 3070719625 За виготовлення друкованих матеріалів по рах.№

108 від 07.10.2020 та згідно договору №8/10 від 08.10.2020 специфікація № 4

4750,00
 

 

 

 

 

 

№ 5

 

2.2.1 13.10.2020 150 ФОП Євенок Олексій Олексійович 2751810818 За виготовлення друкованих матеріалів по рах. №

109 від 12.10.2020 та згідно договору № 5 від 12.10.2020

 

2490,00
 

 

 

 

 

 

№ 5

 

2.2.1 13.10.2020 139 ПП»Медіа-Ресурс» 38508199 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах. № 494 від 05.10.2020 згідно договору № 01/10/2020 -11 від 01.10.2020 99010,00
 

 

 

 

 

 

№ 6

 

2.2.1 09.10.2020 82 ФОП Білянець Наталія Миколаївна 3070719625 За виготовлення друкованих матеріалів по рах. №

107 від 07.10.2020 та згідно договору № 8/10 від 08.10.2020  специфікація № 3

 

11400,00
Усього 327056,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Відомості про оплату банківських послуг

(код статті 2.7)

 

Дата
оплати послуг
Номер розрахункового документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн)
13.10.2020 149115415  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
07.10.2020 483098604  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
08.10.2020 389286149  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
09.10.2020 221346724  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
13.10.2020 130858252  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
13.10.2020 279352168  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
12.10.2020 414954228  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
13.10.2020 507963149  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
13.10.2020 221346724  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
09.10.2020 ТR16273258-6094731197  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 4,80
Усього 12,00

 

 1. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів

(код статті 3)

 

Дата повернення коштів Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця) Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця)
Сума (грн)
Усього

 

 1. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям

 

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання) Дата повер-нення коштів Номер розрахун-кового документа Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Код виконавця (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призначення платежу Сума
(грн)
Усього

 

 1. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
  на накопичувальний рахунок

 

Усього

 

 

 1. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків
  на накопичувальний рахунок виборчого фонду

 

Номер територіального виборчого округу
(в порядку зростання)
Дата перерахування Номер розрахункового документа Сума (грн)
Усього

 

 

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду                               ___________                                  Т.П. Лазар
                                                                                (підпис)                                           (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Поділитися у соцмережах:

Останні новини

Офіційне повідомлення

Офіційне повідомлення

Порядок акредитації

Порядок акредитації

До уваги представників засобів масової інформації!

До уваги представників засобів масової інформації!

Календар новин
Травень 2022
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31