КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання

 Додаток 5

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

форма № 3

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ

про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання

 

    проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

 

за період з “01” до “15” жовтня 2020 року

 

Чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року  __

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

(повна назва місцевої організації політичної партії)

Розпорядник коштів

накопичуваного рахунку

виборчого фонду                 Лазар Тетяна   Петрівна                                                   2784407844     ВМ   470229

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)                                                (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

 

 

 

Номер
територіального
виборчого округу
Найменування, код та місце-

знаходження банку, в якому відкрито поточний рахунок

 

Номер поточного рахунку Надійшло коштів (грн) Використано коштів (грн) Залишок коштів (грн)
(гр. 4 –
гр. 8)
усього
(гр. 5 +
гр. 6 + гр. 7)
у тому числі усього
(гр. 9 +гр. 10 +
гр. 11+ гр. 12+
гр. 13 + гр. 14 + гр. 15+ гр. 16 )
у тому числі
надходження коштів з накопичувального рахунку (код 1.1) надходження
штрафних санкцій

(код 1.2)

помилкові надходження коштів (код 1.3) витрати на проведення виборчої кампанії

(код 2.1)

виготовлення матеріалів передвиборної агітації

(код 2.2)

використання засобів масової інформації

(код 2.3)

розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі “Інтернет” (код 2.4) інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (код 2.5) інші витрати на передвиборну агітацію

(код 2.6)

банківські послуги
(код 2.7)
повернення помилкових надходжень (код 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 № 1

 

         АБ «УКРГАЗБАНК» UA073204780000026421202308375  

41970,00

 

41970,00

 

11470,80

 

11470,00

      –  

 

0,80

 

30499,20

 № 2

 

          АБ «УКРГАЗБАНК» UA073204780000026421202308375  

458895,00

 

458895,00

 

148663,23

 

67405,00

 

81246,23

12,00 310231,77
 №3

 

            АБ «УКРГАЗБАНК» UA073204780000026421202308375  

297030,00

 

297030,00

 

284810,04

 

 

8480,00

 

137593,24

 

138720,00

 

16,80

 

12219,96

 №4

 

            АБ «УКРГАЗБАНК» UA073204780000026421202308375  

18962,00

 

18962,00

 

18961,60

 

18960,00

 

1,60

 

0,40

 №8

 

            АБ «УКРГАЗБАНК» UA073204780000026421202308375 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00   0,00
Разом 842857,00 842857,00 489905,67 132315,00 218839,47 138720,00 31,20 352951,33

Звіт подано “19”жовтня 2020 року

Розпорядник коштів накопичувального

рахунку виборчого фонду                              ___________                                      Т.П. Лазар
(підпис)                                                        (прізвище та ініціали)

 

 

 

Додаток 6

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

 

 

РОЗШИФРОВКА
до Консолідованого звіту
про надходження коштів на поточні рахунки виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання

(форми № 3)

   проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

 

за період з “01” до “15” жовтня 2020 року

 

Чергові місцеві вибори  25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

 (повна назва місцевої організації політичної партії)

 1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду

(код статті 1.1)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання) Номер розрахункового документа Сума (грн)
 № 1

 

73 41970,00
 № 2

 

7 198020,00
 № 2

 

80 49505,00
 № 2

 

72 6000,00
 № 2

 

96 198020,00
 № 2

 

108 7250,00
 № 2

 

54 100,00
 № 3

 

97 297030,00
 №4

 

79 5162,00
 №4

 

71 13800,00
 №8

 

59 26000,00
Усього

 

  842857,00

 

 

 

 

 

 1. Відомості про надходження штрафних санкцій
  за укладеними
  договорами

(код статті 1.2)

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання) Дата надхо-
дження штрафних санкцій
Номер розрахун-кового документа Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Код виконавця
(за ЄДРПОУ/ РНОКПП)
Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призна-чення платежу Сума (грн)
Усього

 

 1. Відомості про помилкові надходження коштів

(код статті 1.3)

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена),
по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця)
Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця)
Сума (грн)
Усього

 

 

 

 1. Відомості про використання коштів виборчого фонду

(код статті 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)

 

 

Номер територіального виборчого округу
(в порядку зростання)
Код статті Дата платежу Номер розрахункового документа Отримувач (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) Код отримувача (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) Призначення платежу Сума
(грн)
 
 

 

№ 1

2.2.1 07.10.2020 33 ФОП Євенок О.О. 2751810818 Вигот. друк. продукції 11470,00  
№ 2 2.2.1 05.10.2020 8 ФОП Поп І.С. 2246814558 Вигот. друк. продукції 9685,00  
№ 2 2.2.1 06.10.2020 9 ТОВ «Флоу Конмьюнікейнш» 42771113 Вигот. друк. продукції 33000,00  
№ 2 2.2.1 08.10.2020 67 ФОП Євенок О.О. 32751810818 Вигот. друк. продукції 11470,00  
№ 2 2.2.1 09.10.2020 84 ФОП  Білянець Н.М. 3070719625 Вигот. друк. продукції 6000,00  
№ 2 2.3.2 12.10.2020 112 ТОВ «ІЦРГ Прапор» 02472335 Оплата друк. площі 4770,00  
№ 2 2.2.1 12.10.2020 118 ФОП  Білянець Н.М. 3070719625 Вигот. друк. продукції 7250,00  
№ 2 2.3.2 13.10.2020 110 ПП «Газета Відродження» 13575305 Оплата друк. площі 3000,00  
№ 2 2.3.2 13.10.2020 124 ПП Редакція Народицького тижневика «Життя і слово» 02472370 Оплата друк. площі 12000,00  
№2 2.3.2 13.10.2020 126 ТОВ Ред. Газети «Зоря Полісся» 02472418 Оплата друк. площі 4655,00  
№2 2.3.2 13.10.2020 129 ТОВ «Ред. Газети «Народна трибуна» 02472401 Оплата друк. площі 8710,88  
№2 2.3.2 13.10.2020 130 ТОВ Ред.

газети «Промінь»

02472520 Оплата друк. площі 6000,00  
№2 2.3.2 13.10.2020 132 ПП Ред. Газети «Новини Андрушівщини» 02472358 Оплата друк. площі 7526,00  
№2 2.3.2 13.10.2020 134 ТОВ  Ред. «Газети Перемога» 02472565 Оплата друк. площі 7600,00  
№2 2.3.2 13.10.2020 135 ПП «РКМГ» Древлянський край» 02472465 Оплата друк. площі 5000,00  
№2 2.3.2 13.10.2020 135 ТОВ «Ред. Газети «Слово Полісся» 02472341 Оплата друк. площі 4239,95  
№2 2.3.2 13.10.2020 137 ТОВ Редакція Медіа центр «Вісті» 02472424 Оплата друк. площі 9158,40  
 

№2

2.3.2 13.10.2020 138 ТОВ ІЦРГ«Прапор» 02472335 Оплата друк. площі 8586,00  
 

№3

2.3.2 08.10.2020 58 ПП Ред.Народицького тижневика «Життя і слово» 02472370 Оплата друк. площі 6000,00  
 

№ 3

 

2.3.2 08.10.2020 61 ПП «Рек.Коростишів-ської газети 13574613 Оплата друк. площі 741,60  
 

№ 3

 

2.3.2 08.10.2020 60 ТОВ Ред. Газети «Зоря Полісся » 02472418 Оплата друк. площі 4655,00  
 

№ 3

 

2.3.2 08.10.2020 62 ТОВ Ред. Газети «Народна трибуна» 02472401 Оплата друк. площі 8710,88  
 

№3

 

2.3.2 08.10.2020 63 ТОВ «Ред. Газети «Промінь» 02472520 Оплата друк. площі 6000,00  
 

№3

 

2.3.2 08.10.2020 64 ПП «Новини Андрушівщини» 02472358 Оплата друк. площі 7526,00  
 

 

№ 3

 

2.3.2 08.10.2020 65 ТОВ Ред. Газети «Перемога » 02472565 Оплата друк. площі 7600,00  
 

№ 3

 

2.3.2 08.10.2020 66 ТОВ «Ред. Газети «Малинські новини» 02472364 Оплата друк. площі 9226,31  
 

№ 3

 

2.2.1 08.10.2020 68 ФОП Євенок О.О. 2751810818 Вигот. Друк. продукції 8000,00

 

 

 
 

№ 3

 

2.3.2 08.10.2020 69 ПП РКМГ «Древлянський край 02472465 Оплата друк. площі 5000,00  
 

№ 3

 

2.3.2 08.10.2020 70 ТОВ Ред. Газети «Слово Полісся » 02472341 Оплата друк. площі 4239,95  
 

№ 3

 

2.3.2 08.10.2020 75 ТОВ «Редакція-мідіа центр» Вісті» 02472424 Оплата друк. площі 4579,20  
 

 

№3

 

2.3.2 08.10.2020 74 ТОВ Ред. Газети «Романівський вісник» 02472393 Оплата друк. площі 9619,50  
 

№3

 

2.3.2 08.10.2020 78 ФОП Дубніцький І.П. 1943810595 Оплата друк. площі 6878,00  
 

№3

 

2.3.2 08.10.2020 76 ТОВ ВПП Редакції  газ. «Нове Життя» 02472430 Оплата друк. площі 8604,00  
 

 

№3

 

2.3.2 08.10.2020 77 ТОВ «Ред. Берд. Міськрай Газети «Земля Бердичівська » 02472453 Вигот. друк. продукції 7000,00  
 

№3

 

2.2.1 09.10.2020 87 ФОП Євенок О.О. 2751810818 Оплата реклами на зовніш. носіях 480,00  
 

№3

 

2.5.4 12.10.2020 113 ПП «Медіа Ресурс» 38508199 Оплата реклами на зовніш. носіях 128100,00  
 

№3

 

2.5.4 12.10.2020 115 ПП «Медіа Ресурс» 38508199 Оплата друк. площі 10620,00  
 

№3

 

2.3.2 12.10.2020 116 ТОВ Редакція-мідіа центр «Вісті» 02472424 Оплата друк. площі 4579,20  
 

№3

 

2.3.2 12.10.2020 117 ТОВ Редакція-мідіа центр «Вісті» 02472424 Виготовл. друк. продукції 36633,60  
 

№4

 

2.2.1 09.10.2020 13 ТОВ «Інформтехс» 13573660 Виготовл. друк. продукції 13800,00  
 

№4

2.2.1 09.10.2020 35 ФОП Поп І.С.

 

2246814558 Виготовл. друк. продукції 5160,00  
 

№8

2.2.1 08.10.2020 12 ПП «Люкс Дизайн» 32989039 Виготовл. друк. продукції 26000,00  
Усього              
  489874,47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Відомості про оплату банківських послуг

(код статті 2.7)

 

Дата
оплати послуг
Номер розрахункового документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн)
07.10.2020 173489573  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
05.10.2020 78249026  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
07.10.2020 173489573  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
08.10.2020 687481678  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
09.10.2020 7771500235  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
12.10.2020 3607502745  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
13.10.2020 513084123  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280            8,00
08.10.2020 821730566  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280          12,80
09.10.2020 511827215  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
12.10.2020 970486726  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 3,20
08.10.2020 687481678  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
09.10.2020 511827215  АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 0,80
 

Усього

31,20

 

 1. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів

(код статті 3)

 

Дата повернення коштів Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця) Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця)
Сума (грн)
Усього

 

 

 

 

 

 

 

 1. Відомості про повернення на поточні рахунки виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям

 

Номер територіального виборчого округу (в порядку зростання) Дата повер-нення коштів Номер розрахун-кового документа Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Код виконавця (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призначення платежу Сума
(грн)
Усього

 

. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
на накопичувальний рахунок

 

Усього

 

 1. Відомості про перерахування залишків коштів з поточних рахунків
  на накопичувальний рахунок виборчого фонду

 

Номер територіального виборчого округу
(в порядку зростання)
Дата перерахування Номер розрахункового документа Сума (грн)
Усього

 

 

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду                               ___________                                 Т.П. Лазар
(підпис)                                           (прізвище та ініціали)

 

 

 

* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Поділитися у соцмережах:

Останні новини

Офіційне повідомлення

Офіційне повідомлення

Порядок акредитації

Порядок акредитації

До уваги представників засобів масової інформації!

До уваги представників засобів масової інформації!

Календар новин
Травень 2022
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31