ЗВІТ про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії

Додаток 3

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

форма № 2

ЗВІТ
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії

Проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

 

за період з “01” до “15” жовтня 2020року

 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Житомирська обласна партійна організація

Всеукраїнського об’єднання   «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)
АБ «Укргазбанк» 320478     UA603204780000026429202308376
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

_____________________________________________________________

Розпорядник коштів

накопичуваного рахунку

виборчого фонду         Лазар  Тетяна  Петрівна                   2784407844    ВМ 470229

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

*)

 

 

Код статті Найменування статті Сума (грн)
1. Надходження коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду
1.1 Власні кошти місцевої організації політичної партії
1.2 Внески кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії 398129,00
1.3 Добровільні внески фізичних осіб
1.4 Помилкові надходження коштів 47562,00
Усього надійшло коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду місцевої організації  політичної партії (1.1+1.2+1.3+1.4) 445691,00
2. Перерахування коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду
2.1 Повернення добровільних внесків фізичним особам
(2.1.1 + 2.1.2)
2.1.1 Повернення фізичним особам добровільних внесків, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду
2.1.2 Повернення фізичним особам добровільних внесків у сумі, що перевищує розмір, установлений частиною другою статті 215 Виборчого кодексу України
2.2 Перерахування коштів до бюджету АР Крим
чи відповідного місцевого бюджету
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4)
2.2.1 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету добровільних внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду, в разі неможливості їх повернення відповідним фізичним особам
2.2.2 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету добровільних внесків у сумі, що перевищує розмір, установлений частиною другою
статті 215 Виборчого кодексу України
2.2.3 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету добровільних внесків осіб, які згідно з частиною третьою статті 215 Виборчого кодексу України не мають права здійснювати добровільні внески до виборчого фонду
2.2.4 Перерахування до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету внесків, що надійшли до виборчого фонду пізніше останньої п’ятниці перед днем голосування (днем повторного голосування)
2.3 Банківські послуги 0,80
2.4 Повернення помилкових надходжень коштів 47562,00
2.5 Опублікування реквізитів накопичувального рахунку виборчого фонду в засобах масової інформації та мережі “Інтернет”
Усього перераховано коштів із накопичувального рахунку виборчого фонду (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 47562,80
Загальний розмір виборчого фонду для перерахування на поточні рахунки виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
398128,20
3 Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду 395538,00
Залишок коштів на накопичувальному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3+1.4) − (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) – 3
2590,20

Звіт подано “19” жовтня 2020 року

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду                              ___________                                         Лазар Т.П.
                                                                                       (підпис)                                                        (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

Додаток 4

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

 

 

РОЗШИФРОВКА
до Звіту
про формування виборчого фонду місцевої організації політичної партії

(форми № 2)

 

Проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)
за період з “01” до “15”жовтня 2020 року

 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

 (назва та дата проведення місцевих виборів)

Житомирська обласна партійна організація

Всеукраїнського об’єднання  «Батьківщина»

(повна назва місцевої організації політичної партії)
АБ «Укргазбанк» 320478 UA603204780000026429202308376
(найменування та код банку, в якому відкрито накопичувальний рахунок, номер рахунку)

_____________________________________________________________

 1. Відомості про надходження власних коштів місцевої організації політичної партії

(код статті 1.1)

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
   
   
   
Усього

 

 1. Відомості про надходження внесків кандидатів, включених до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії

(код статті 1.2)

Дата надходження внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові
(за наявності) кандидата
Сума
(грн)
6.10.2020 2250_А601А/508 Пидюра Сергій Михайлович 20000,00
6.10.2020 51938222 Денисенко Тетяна Дмитрівна 1000,00
6.10.2020 51939147 Климчук Ніна Петрівна 3000,00
7.10.2020 51904902 Осіпчук Ігор Миколайович 15000,00
7.10.2020 51954427 Толмачова Юлія Віталіївна 6000,00
7.10.2020 51951266 Перун Андрій Анатолійович 8900,00
8.10.2020 11590_6 Лазар Тетяна Петрівна 100,00
8.10.2020 51986218 Оніщук Олександр Васильович 5000,00
9.10.2020 52007845 Шнайдер Наталія Володимирівна 1000,00
9.10.2020 52004743 Маковський Сергій Анатолійович 4750,00
9.10.2020 @PL515263_A900W/8 Уваєва Олена Іванівна 5000,00
12.10.2020 52040486 Забродський Геннадій Олександрович 4550,00
12.10.2020 52046697 Перун Андрій Анатолійович 1100,00
12.10.2020 52042110 Мирончук Сергій Миколайович 2181,00
12.10.2020 52046010 Мазур Роман Сергійович 15700,00
13.10.2020 52057004 Яремчук Ірина Вікторівна 2491,00
13.10.2020 52056680 Лігоміна Ірина Павлівна 2836,00
13.10.2020 52057706 Янушевич Людмила Петрівна 2491,00
13.10.2020 52059824 Пидюра Сергій Михайлович 99010,00
13.10.2020 52058697 Саюк Олександр Вікторович 99010,00
13.10.2020 52059271 Оніщук Олександр Васильович 99010,00
Усього 398129,00

 

 

 1. Відомості про надходження добровільних внесків фізичних осіб

(код статті 1.3)

 

Дата надходження внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові
(за наявності) фізичної особи
Сума
(грн)
     
     
     
Усього

 

 1. Відомості про помилкові надходження коштів на накопичувальний рахунок

(код статті 1.4)

 

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові
(за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця)
Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця)

Сума (грн)
05.10.2020 2221_А506Н/498 Пидюра Сергій Михайлович 2574718218 25000,00
05.10.2020 51905596 Климчук Ніна Петрівна 2486403442 3000,00
05.10.2020 51904902 Осіпчук Ігор Миколайович 2481002817 15000,00
13.10.2020 52054120 Фурман Світлана Володимирівна 2717215984 2071,00
13.10.2020 52053704 Яремчук Ірина Вікторівна 2148706963 2491,00
Усього 47562,00

 

 

 1. Відомості про повернення добровільних внесків фізичним особам

(код статті 2.1.1, 2.1.2)

 

Код статті Дата повернення внеску Номер розрахункового документа Прізвище, ім’я (усі власні імена),
по батькові (за наявності)  отримувача
Сума (грн)
       
       
       
Усього

 

 

 1. Відомості про перерахування коштів до бюджету АР Крим чи відповідного місцевого бюджету

(код статті 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4)

 

Код статті Дата перерахування внеску Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи Код юридичної особи
(за ЄДРПОУ)
Сума (грн)
         
         
         
Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 1. Відомості про оплату банківських послуг

(код статті 2.3)

 

Дата
оплати послуг
Номер розрахункового документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн)
05.10.2020 TR16273212.55980402 «АБ» Укргазбанк » 320478/23697280 0,80
Усього 0,80

 

 

 1. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів

(код статті 2.4)

Дата
повернення коштів
Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові
(за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця)
Код особи
(за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця)
Сума (грн)
05.10.2020 4 Пидюра Сергій Михайлович 2574718218 25000,00
05.10.2020 6 Климчук Ніна Петрівна 2486403442 3000,00
06.10.2020 5 Осіпчук Ігор Миколайович 2481002817 15000,0
13.10.2020 143 Яремчук Ірина Вікторівна 2148706963 2491,00
13.10.2020 149 Фурман Світлана Володимирівна 2717215984 2071,00
Усього 47562,00

 

 

 

 1. Відомості про опублікування реквізитів накопичувального рахунку
  в засо
  бах масової інформації та мережі “Інтернет”

(код статті 2.5)

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Отримувач (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) Код отримувача
(за ЄДРПОУ/РНОКПП)
Сума (грн)
       
       
       
Усього

 

 1. Відомості про перерахування коштів з накопичувального рахунку

виборчого фонду на поточні рахунки виборчого фонду

(код статті 3)

 

 

Номер поточного рахунку Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
UA783204780000026428202308377 07.10.2020 19 20000,00
UA783204780000026428202308377 07.10.2020 20 1000,00
UA783204780000026428202308377 08.10.2020 30 3000,00
UA783204780000026428202308377 08.10.2020 31 8900,00
UA783204780000026428202308377 08.10.2020 55 6000,00
UA783204780000026428202308377 08.10.2020 56 15000,00
UA783204780000026428202308377 09.10.2020 100 5000,00
UA783204780000026428202308377 09.10.2020 102 5000,00
UA78320478000002642820230837 12.10.2020 107 1000,00
UA78320478000002642820230837 12.10.2020 114 4750,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 119 4550,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 120 1100,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 144 2836,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 121 2181,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 122 15700,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 145 2491,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 146 99010,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 147 99010,00
UA78320478000002642820230837 13.10.2020 148 99010,00
Усього 395538,00

 

Розпорядник коштів
накопичувального рахунку
виборчого фонду                              ___________                                         Лазар Т.П.
(підпис)                                                          (прізвище та ініціали)

 

 

 

* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Поділитися у соцмережах:

Останні новини

Офіційне повідомлення

Офіційне повідомлення

Порядок акредитації

Порядок акредитації

До уваги представників засобів масової інформації!

До уваги представників засобів масової інформації!

Календар новин
Травень 2022
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31