ЗВІТ про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації політичної партії та їх використання. Територіальний виборчий округ № 2

Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

 форма № 1

ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
місцевої організації політичної партії
та їх використання

 

__проміжний__

(вид звіту: проміжний, остаточний)

за період з “01” до “15” жовтня  2020 року

Чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

(повна назва місцевої організації політичної партії)
АБ «УКРГАЗБАНК»      320478  UA073204780000026420202308375
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

_____________________________________________________________

Територіальний виборчий округ № __2__

Розпорядник коштів

поточного рахунку

виборчого фонду_Морозова  Наталія Василівна           2110916785  ВМ №720213

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

 

 

 

Код статті Найменування статті Сума (грн)
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.1 Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 458895,00
1.2 Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами
1.3 Помилкові надходження коштів
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (1.1+1.2+1.3) 458895,00
2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду
2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2):  
2.1.1 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для проведення виборчої кампанії
2.1.2 послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії (транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші  послуги, оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати
2.2 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6):
 
2.2.1 виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації 67405,00
2.2.2 виготовлення відеозаписів
2.2.3 виготовлення аудіозаписів
2.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації
2.2.5 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2.2.6 виготовлення (придбання), оренда та встановлення агітаційних наметів
2.3 Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2):  
2.3.1 оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2):
2.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні
2.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо
2.3.2 оплата друкованих площ у друкованих засобах масової інформації 81246,23

 

2.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі “Інтернет”
2.5 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5):  
2.5.1 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з передвиборною агітацією)
2.5.2 оренда будинків і приміщень усіх форм власності для проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, пресконференцій, зборів громадян та інших публічних заходів передвиборної агітації
2.5.3 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації та виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2.5.4 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо)  
2.5.5 послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2):
2.5.5.1 послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо)
2.5.5.2 послуги поштового зв’язку
2.6 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач, інших публічних заходів за підтримки місцевої організації політичної партії, а також оприлюднення інформації про таку підтримку тощо)
2.7 Банківські послуги 12,00

 

Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду

(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)

148663,23

 

3 Повернення помилкових надходжень коштів  
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3:
310231,77

 

у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними договорами

 

Звіт подано “_19_” __жовтня___ 20_20_ року

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду                      ______________                                     Морозова Н.В.
(підпис)                                                               (прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

 

 

РОЗШИФРОВКА

до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок
виборчого фонду місцевої організації політичної партії
та їх використання

(форми № 1)

 

____проміжний____

(вид звіту: проміжний, остаточний)
за період з “01” до “15”жовтня  2020 року

 

Чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

(повна назва місцевої організації політичної партії)
АБ «УКРГАЗБАНК»      320478  UA073204780000026420202308375
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

_____________________________________________________________

 

Територіальний виборчий округ № _2____

 1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду

(код статті 1.1)

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
05.10.20 7 198020,00
08.10.20 80 49505,00
08.10.20 72 6000,00
09,10.20 96 198020,00
12.10.20 108 7250,00
08.10.20 54 100,00
     
  458895,00

 

 1. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами

(код статті 1.2)

Дата надходження штрафних санкцій Номер
розрахунко-вого документа
Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Код виконавця (за ЄДРПОУ/
РНОКПП)
Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призначення платежу Сума (грн)
           
           
           
Усього

 

 1. Відомості про помилкові надходження коштів

(код статті 1.3)

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я
(усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця)
Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця) Сума (грн)
       
       
       
Усього
 1. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду

(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6)

Код статті Дата платежу Номер розрахункового документа Отримувач (повне найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Код отримувача
(за ЄДРПОУ/
РНОКПП)
Призначення платежу Сума (грн)
2.2.1 05.10.20 8 ФОП Поп І.С. 2246814558 Вигот.друк. продуції 9685,00
2.2.1 06.10.20 9 ТОВ «Флоу Комьюнікейнш» 42771113 Вигот.друк. продукції 33000,00
2.2.1 08.10.20 67 ФОП Євенок О.О. 32751810818 Вигот.друк.продукції 11470,00
2.2.1 09.10.20 84 ФОП Білянець Н.М. 3070719625 Виготовл.друк. продукції 6000,00
2.3.2 12.10.20 112 ТОВ ІЦРГ «Прапор» 02472335 Оплата друк.площі 4770,00
2.2.1 12.10.20 118 ФОП Білянець Н.М. 3070719625 Виготовл.друк продукції 7250,00
2.3.2 13.10.20 110 ПП Газета «Відродження» 13575305 Оплата друк площі 3000,00
2.3.2 13.10.20 124 ПП Ред.Народицького тижневика «Життя і слово» 02472370 Оплата друк площі 12000,00
2.3.2 13.10.20 126 ТОВ Ред.газети «Зоря Полісся» 02472418 Оплата друк площі 4655,00
2.3.2 13.10.20 129 ТОВ»Ред.газети «Народна трибуна» 02472401 Оплата друк площі 8710,88
2.3.2 13.10.20 130 ТОВ Ред.газети «Промінь» 02472520 Оплата друк площі 6000,00
2.3.2 13.10.20 132 ПП «Новини Андрушівщини» 02472358 Оплата друк площі 7526,00
2.3.2 13.10.20 134 ТОВ Редакція газети «Перемога» 02472565 Оплата друк площі 7600,00
2.3.2 13.10.20 135 ПП РКМГ «Древлянський край» 02472465 Оплата друк площі 5000,00
2.3.2 13.10.20 135 ТОВ Ред.газети «Слово Полісся» 02472341 Оплата друк площі 4239,95
2.3.2 13.10.20 137 ТОВ Редакція- медіа центр «Вісті» 02472424 Оплата друк площі 9158,40
2.3.2 13.10.20 138 ТОВ ІЦРГ «Прапор» 02472335 Оплата друк площі 8586,00
Усього  

 

        148651,23

 

   

 

 

 1. Відомості про оплату банківських послуг

(код статті 2.7)

 

Дата
оплати послуг
Номер розрахункового документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн)
13.10.20 TR.16273157.513084123 «АБ»ГАЗБАНК» 23698280 8,00
12.10.20 TR.16273157.360750275 «АБ»ГАЗБАНК» 23698280 0,80
09.10.230 TR.16273157.7771500235 «АБ»ГАЗБАНК» 23698280 1,60
08.10.20 TR.16273157.687481678 «АБ»ГАЗБАНК» 23698280 0,80
07.10.20 TR.16273157.173489573 «АБ»ГАЗБАНК» 23698280 0,80
05.10.20 TR.16273157.78249026 «АБ»ГАЗБАНК» 23698280 0,80
         
Усього 12,8

 

 1. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів

(код статті 3)

Дата повернення коштів Номер розрахунко-вого документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця) Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця) Сума (грн)
Усього

 

 

 1. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
  перерахованих виконавцям
Дата повер-нення коштів Номер розрахунко-вого документа Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) Код виконавця (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призначення платежу Сума
(грн)
Усього  

 

 

 1. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
  на накопичувальний рахунок

 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
Усього

 


 1. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку
  на накопичувальний рахунок виборчого фонду
Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
Усього

 

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду                          ___________                         Морозова Н.В.

 

 

    

 

* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Поділитися у соцмережах:

Останні новини

Офіційне повідомлення

Офіційне повідомлення

Порядок акредитації

Порядок акредитації

До уваги представників засобів масової інформації!

До уваги представників засобів масової інформації!

Календар новин
Травень 2022
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31