ЗВІТ про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду місцевої організації політичної партіїта їх використання. Територіальний виборчий округ № 6

Додаток 1

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

форма № 1

ЗВІТ
про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
місцевої організації політичної партіїта їх використання

 

проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)

 

за період з “01” до “15” жовтня  2020 року

 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

(назва та дата проведення місцевих виборів)

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання   «Батьківщина»
(повна назвамісцевоїорганізації політичної партії)
АБ”УКРГАЗБУТ” 320478  UA173204780000026426202308379
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

_____________________________________________________________

Територіальний виборчий округ № 6

Розпорядник коштів

поточного рахунку

виборчого фонду            Лук’янчук Олена Віталіївна    2358803427     ВН432329

прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)      (код за РНОКПП/серія та номер паспорта*)

 

 

 

Код статті Найменування статті Сума (грн)
1. Надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду
1.1 Надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду 31990,00
1.2 Надходження штрафних санкцій за укладеними договорами
1.3 Помилкові надходження коштів
Усього надійшло коштів на поточний рахунок виборчого фонду (1.1+1.2+1.3) 31990,00
2. Використання коштів поточного рахунку виборчого фонду
2.1 Витрати на проведення виборчої кампанії (2.1.1+2.1.2):
2.1.1 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для проведення виборчої кампанії
2.1.2 послуги, пов’язані з проведенням виборчої кампанії (транспортні, юридичні, бухгалтерські та інші  послуги, оренда приміщень, охорона тощо) та інші витрати
2.2 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6):
23395,00
2.2.1 виготовлення друкованих матеріалів (виборчих листівок, плакатів та інших агітаційних матеріалів чи друкованих видань), у яких розміщено матеріали передвиборної агітації 23395,00
2.2.2 виготовлення відеозаписів
2.2.3 виготовлення аудіозаписів
2.2.4 виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації
2.2.5 придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2.2.6 виготовлення (придбання), оренда та встановлення агітаційних наметів
2.3 Використання засобів масової інформації (2.3.1+2.3.2): 8586,00
2.3.1 оплата ефірного часу (2.3.1.1+2.3.1.2):
2.3.1.1 оплата ефірного часу на телебаченні
2.3.1.2 оплата ефірного часу на радіо
2.3.2 оплата друкованих площ у друкованих засобах масової інформації 8586,00
2.4 Розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі “Інтернет”
2.5 Інші послуги, пов’язані з проведенням передвиборної агітації (2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5):
2.5.1 транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення матеріалів передвиборної агітації, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших матеріалів, пов’язаних з передвиборною агітацією)
2.5.2 оренда будинків і приміщень усіх форм власності для проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, пресконференцій, зборів громадян та інших публічних заходів передвиборної агітації
2.5.3 оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації та виготовлення матеріалів передвиборної агітації
2.5.4 розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами (білбордах, вивісках, сітілайтах тощо)
2.5.5 послуги зв’язку (2.5.5.1+2.5.5.2):
2.5.5.1 послуги електричного зв’язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв’язку, мереж та каналів передавання даних тощо)
2.5.5.2 послуги поштового зв’язку
2.6 Інші витрати на передвиборну агітацію (розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, у яких розміщено матеріали передвиборної агітації; проведення мітингів, походів, демонстрацій, концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач, інших публічних заходів за підтримки місцевої організації політичної партії, а також оприлюднення інформації про таку підтримку тощо)
2.7 Банківські послуги 3,20
Усього використано коштів з поточного рахунку виборчого фонду

(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)

31984,20
3 Повернення помилкових надходжень коштів
Залишок коштів на поточному рахунку виборчого фонду
(1.1+1.2+1.3 ) – (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) – 3:
5,80
у тому числі: надходження штрафних санкцій за укладеними договорами

 

Звіт подано “__19_” __жовтня__ 20_20_ року

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду                      ______________                          ____Лук’янчук О.В.______
(підпис)                                                               (прізвище та ініціали)

 

                                           

 

Додаток 2

до постанови Центральної виборчої комісії

від 1 жовтня 2020 року № 324

 

 

РОЗШИФРОВКА

до Звіту про надходження коштів на поточний рахунок
виборчого фонду місцевої організації політичної партіїта їх використання

(форми № 1)

 

проміжний

(вид звіту: проміжний, остаточний)
за період з “01” до “15” жовтня 2020 року

 

Перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

 (назва та дата проведення місцевих виборів)

 

Житомирська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання   «Батьківщина»
(повна назва місцевої організації політичної партії)
АБ”УКРГАЗБУТ” 320478 UA173204780000026426202308379
(найменування та код банку, в якому відкрито поточний рахунок, номер рахунку)

_____________________________________________________________

 

Територіальний виборчий округ № 6

 1. Відомості про надходження коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду

(код статті 1.1)

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
09.10.2020 88 1001,00
09.10.2020 89 1471,00
09.10.2020 90 1001,00
09.10.2020 91 1471,00
09.10.2020 92 23586,00
09.10.2020 93 3460,00
Усього 31990,00

 

 1. Відомості про надходження штрафних санкцій за укладеними договорами

(код статті 1.2)

Дата надходження штрафних санкцій Номер
розрахунко-вого документа
Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Код виконавця (за ЄДРПОУ/
РНОКПП)
Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призначення платежу Сума (грн)
           
           
           
Усього

 

 1. Відомості про помилкові надходження коштів

(код статті 1.3)

Дата надходження коштів Номер розрахункового документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я
(усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця)
Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця) Сума (грн)
       
       
       
Усього
 1. Відомості про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду

(код статті 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.4, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.6)

Код статті Дата платежу Номер розрахункового документа Отримувач (повне найменування/ прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця)
Код отримувача
(за ЄДРПОУ/
РНОКПП)
Призначення платежу Сума (грн)
2.2.1 09.10.2020 94 ФОП ПОП Іван Степанович 2246814558 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів згідно рахунку №163 від 06.10.2020 р.згідно договору №05/10/20 від 05 10.2020 р. 4940,00
2.3.2 09.10.2020 98 ТОВ Редакція «Коростишівської газети» 13574613 За надання друкованої площі для розміщення матеріалів передвиборної агітації згідно договору №08/10 від 05.10.2020 р.специфікація №1 8586,00
2.2.1 09.10.2020 99 ФОП Сліпковський Юрій Миколайович 2745320892 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів,згідно договору №9/10 від 07.10.2020 р.специфікація  №1 15000,00
2.2.1 09.10.2020 101 ФОП П’ятницька Вікторія Миколаївна 3193519466 За надання послуг з виготовлення друкованих матеріалів по рах№138 від 07.10.2020 р.згідно договору №06/01 від 06.10.2020 р. 3455,00
Усього 31981,00

 

 

 

 

 

 1. Відомості про оплату банківських послуг

(код статті 2.7)

 

Дата
оплати послуг
Номер розрахункового документа Найменування банку Код банку (за ЄДРПОУ) Сума (грн)
09.10.2020 TR16273519 АБ Укргазбанк 23697280 3,20
Усього 3,20

 

 1. Відомості про повернення помилкових надходжень коштів

(код статті 3)

Дата повернення коштів Номер розрахунко-вого документа Найменування юридичної особи/прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичної особи – підприємця) Код особи (за ЄДРПОУ/РНОКПП фізичної особи – підприємця) Сума (грн)
       
       
       
Усього

 

 

 1. Відомості про повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів,
  перерахованих виконавцям
Дата повер-нення коштів Номер розрахунко-вого документа Виконавець (повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) Код виконавця (за ЄДРПОУ/ РНОКПП) Реквізити договору (дата укладання, номер та предмет договору) Призначення платежу Сума
(грн)
           
           
           
Усього

 

 

 1. Відомості про повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду
  на накопичувальний рахунок

 

Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
   
   
   
Усього

 

 1. Відомості про перерахування залишку коштів з поточного рахунку
  на накопичувальний рахунок виборчого фонду
Дата перерахування коштів Номер розрахункового документа Сума (грн)
   
   
   
Усього

 

Розпорядник коштів
поточного рахунку
виборчого фонду                          ___________                             ______Лук’янчук О.В. __
(підпис)                                                              (прізвище та ініціали)

                                           

 

 

* Для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Поділитися у соцмережах:

Останні новини

Офіційне повідомлення

Офіційне повідомлення

Порядок акредитації

Порядок акредитації

До уваги представників засобів масової інформації!

До уваги представників засобів масової інформації!

Календар новин
Серпень 2022
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31